PALVELUT

Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali tarjoaa monipuoliset ja korkealaatuiset fysioterapia- sekä kuntosalipalvelut nykyaikaisissa tiloissamme Kokemäellä.

 • Fysikaaliset hoidot

  Käytössämme on tavanomaisten fysikaalisten hoitojen kuten lämpö-, kylmä- sekä sähköhoitojen lisäksi myös DEEP OSCILLATION® eli syvävärähtelyhoito. www.physiomed.de

  Hoito on tarkoitettu traumojen, esimerkiksi leikkausten jälkeisten tilojen, akuuttien kipujen, turvotuksen hoitoon sekä verenkierron parantamiseen. Meiltä löytyy myös X°Cryo-huippukylmähoitolaite.

 • LymphaTouch-hoito®

  LymphaTouch-hoito®  on Suomessa kehitetty lääkinnällinen, alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä. Hoitomenetelmä aktivoi mm. lymfajärjestelmää vähentäen turvotusta sekä aktivoiden aineenvaihduntaa, venyttää kudosten eri kerroksia mahdollistaen faskiakäsittelyt, lihaksia rentouttavan hoidon ja kivun vähenemisen. LympaTouch-hoidon® tulokset voidaan mitata välittömästi hoidon jälkeen mm. ympärysmittojen ja liikelaajuuksien mittaamisella. Laitteella voidaan hoitaa akuutteja ja kroonisia nivelrairauksia sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja tenniskyynärpäästä ja nivelrikosta aina plantaarifaskiittiin.

 • Akupunktio

  Akupunktiohoitoa käytetään joko pelkästään tai osana muuta fysioterapiaa. Tavallisimpia hoitokohteita ovat tuki-ja liikuntaelinvaivat, erilaiset kiputilat, päänsärky ja migreeni

 • Faskiamanipulaatio

  Faskiamanipulaatio-menetelmä on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimisen ja kliinisen työn tulos. Faskioiden eli lihaskalvojen tehtävänä on toimia kehon tukiverkkona, osallistua liikkeen ja kehon hallintaan, voimantuottoon ja voimanvälitykseen. Faskiamanipulaatiota käytetään lihaskalvojen kiputilojen sekä toimintahäiriöiden hoidossa. Hoito on osa monipuolista fysioterapiakokonaisuutta, johon kuuluu myös virheellisten liikeratojen korjaaminen.

 • Postoperatiivinen, eli leikkauksen jälkeinen kuntoutus

  Olemme jäsenenä Auron-fysioterapia ketjussa. Auron-ketjussa leikkausten jälkeinen kuntoutus toteutetaan viimeisimpiin tutkimuksiin ja Käypä hoito-suosituksiin perustuen ja yhteistä hoitokonseptia käytetään yleisimpiin polven, olkapään, lonkan ja nilkan leikkauksien jälkeiseen kuntoutukseen.

 • Geriatrinen, eli ikääntyvien fysioterapia

  Fysioterapian tavoitteena on parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja omatoimisuutta niin, että se mahdollistaa itsenäisyyden ja jaksamisen arkielämässä ja luo edellytykset täysipainoiselle elämälle.

  MUISKU-muistikuntoutus liittyen ikääntyvien fysioterapiaan, jossa tavoitteena aivojen aktivoiminen liikunnan, aivojumpan ja muistelun keinoin.

 • Lantiopohjan toimintahäiriöt, tutkiminen ja hoito

  Fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia lantionpohjalihasten toimintahäiriöitä. Niitä on esim. virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, laskeumat, kiputilat ja ummetus. Fysioterapia sisältää lantionpohjalihasten testauksen ja siihen perustuvan yksilöllisen harjoittelun, biopalautteen, sähköhoidon ja neuvonnan avulla.

  Myynnissämme on lantionpohjaharjoitteluun tarvittavaa välineistöä mm. harjoituskuulia, stimulaatiolaitteita yms.

   

  Lisätietoja aiheesta: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry (http://www.pelvicus.fi/)

 • MDT, eli McKenzie-terapia

  Terapia on tarkoitettu varsinkin selkärangan välilevyongelmien (esim. iskiaskipu) hoitoon.

  Myynnissämme on terapiaan liittyvät kirjat ja selän tukirullat.

 • Neurologinen fysioterapia, aikuiset

  Esim. aivohalvaus- ja paraplegiapotilaiden, MS ja parkinson potilaiden kuntouttamiseen ja toimintakyvyn parantamiseen liittyvä kuntoutus.

 • KELA:n vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  KELAn kustantama alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille tarkoitettu fysioterapia. Lisätietoja: http://www.kela.fi

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin palveluseteliasiakkaiden hoidot

  Lisätietoja: http://www.palse.fi

 • FysiTrainer®

  Räätälöidään sopiva paketti yksilöllisesti sinun tavoitteitasi ja ajatuksiasi kuunnellen. Oli tavoitteenasi sitten painonpudotus tai terveellisempi elämä, meiltä saat työkaluja ja tukea, joilla tavoitteesi toteutuvat.

   

  Sinua ohjaa fysioterapeutti Sanna Uusiniitty, joka on käynyt fysioterapeuteille suunnatun personaltrainer-koulutuksen v.2017

 • Fysioterapeutin suoravastaanotto

  Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki-ja liikuntaoireinen asiakas hakeutuu suoraan fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen ilman lääkärin lähetettä, joko omatoimisesti oireiden perusteella tai julkisen perusterveydenhuollon ohjauksen kautta.

   

  Lähtökohtana suoravastaanottotoiminnassa on potilaan oma rooli ja vastuun ottaminen omasta terveydentilasta sekä sitoutuminen oman tilan korjaamiseen.

   

  Suoravastaanoton tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä sitä kautta nopeuttaa asiakkaan kuntoutumista ja työhön paluuta ja estää vaivojen pitkittymistä. Samalla kevennetään lääkäreiden työkuormitusta, jolloin lääkäriresursseja vapautuu vaativampaan vastaanottotoimintaan.

   

  Fysioterapeutin suoravastaanotto lyhyesti:

  • vastaanottoaika on 60min
  • asiakas haastatellaan, tehdään kliininen tutkiminen, tarvittaessa annetaan manuaalista terapiaa sekä ohjataan kotiharjoitteet
  • varataan kontrolliaika, missä ohjataan mahdolliset jatkoharjoitteet
  • ohjataan omatoimiseen harjoitteluun tai fysioterapiajaksolle
  • tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä tai ohjaa lääkärin vastaanotolle

   

  Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle:

  • akuutit ja krooniset niska-ja selkäkivut sekä raajakivut (lonkka,polvi,nilkka sekä olkapää,kyynärpää ja ranne)
  • päänsäryt ja huimaukset

   

  Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy:ssä voi molempien fysioterapeuttien vastaanotolle hakeutua suoraan ilman lääkärin lähetettä. Varsinaisen suoravastaanottokoulutuksen on suorittanut fysioterapeutti Sanna Uusiniitty.

   

  OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

  fysioterapeutti Sanna Uusiniitty  puh. 0500592637

  fysioterapeutti Marja-Leena Sunikka puh. 0440828003

   

 • Psykofyysinen fysioterapia

  Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala,jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä,että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen,toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

  Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Se mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

   

  Suosittelemme psykofyysistä fysioterapiaa ihmisille joilla on:

  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai ahdistusta
  • stressioireita, jännittyneisyyttä tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • traumasta aiheutuvia fyysisiä oireita
  • perusliikkumisen ja kehon tiedostamisen vaikeuksia
  • neurologisten tai tuki-ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä

   

  Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä

   

  Mm. liikeharjoitteet, hengitys-ja kehontietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet.

   

  Kuntoutuksen avulla asiakas:

  • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
  • saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
  • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
  • oppii rentoutumista ja stressin hallintaa
  • kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
  • pystyy omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
  • kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
  • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan
  • oppii vuorovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista

   

  Psykofyysisen fysioterapian osana pystymme myös toteuttamaan kuntosaliharjoittelua ryhmässä fysioterapeutin ohjaamana tai yksilöohjattuna.

   

  Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus.Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan.Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.

   

   

Kotimainen innovaatio urheiluvammojen, selkä, niska-, polvi- ja olkapääkipujen, nyrjähdysten ja muiden pehmeä kudosvaurioiden hoitoon.

UUTUUS: CRYO-HUIPPUKYLMÄHOITO

X°CRYO-huippukylmähoito

Suomessa kehitetty ja valmistettu X°CRYO on suunniteltu käytettäväksi ihon, nivelten ja lihasten paikallisiin huippukylmähoitoihin eri puolille kehoa. Se soveltuu erityisesti liikkuvuuden lisäämiseen sekä tulehduksien ja turvotuksen lieventämiseen esimerkiksi polvissa, nilkoissa, ranteissa ja kyynärpäissä. Huippukylmähoitoa voi tehdä myös kasvoille siihen suunnitellulla cryofacial-maskilla. X°CRYO-laitteella hoito on helppoa, turvallista ja nopeaa. Suositeltu hoidon kesto on 1-3 minuuttia.

 

Ainutlaatuinen teknologia

Sähkökäyttöinen X°CRYO-hoitolaite toimii ilman nestemäisiä kaasuja. Sen toiminta perustuu jäähdytetyn ilman suureen virtausnopeuteen ja tilavuuteen, jolloin ihon pintakudos voidaan jäähdyttää nopeasti.

 

Hyödyt

 • Nopeuttaa lihasten palautumista
 • Vähentää maitohappoa
 • Lisää liikkuvuutta
 • Soveltuu urheiluvammojen, selkä-, niska-, polvi-, ja olkapää-kipujen, nyrjähdysten ja muiden pehmeä kudosvaurioiden hoitoon

 

Hinta

20€ / hoitokerta

 

Lisätietoja: Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy ja www.ctn.fi.

Monipuolisesta tuotevalikoimastamme löydät arkeasi ja liikkumistasi helpottavia tuotteita.

TUOTTEET

FOOTCARE-pohjalliset

POHJALLISET

FOOTCARE®-yksilölliset pohjalliset

 

Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy on valtuutettu FootCare® erikoispohjallisten yhteistyötoimipaikka.

Me suunnittelemme ja työstämme tukipohjallisia osana fysioterapeuttista hoitoa.Lopullinen valmistus tehdään Savonlinnassa ja pohjallisten valmistuttua sovitus tapahtuu meillä.

 

FootCare® pohjallinen on Suomessa kehitetty ja valmistettu, yksilöllinen ja hoitava erikoispohjallinen. Pohjalliset valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan mittojen ja tarpeiden mukaan jalkavaivojen ennaltaehkäisyyn ja niiden poistamiseen. FootCare-menetelmä hyödyntää Suomessa ainoana viimeisimmän teknologian mukaisia 3D-fotoskannereita.

 

Sertifioidut yksilölliset pohjalliset Sievin turvajalkineisiin

Footcare® ja Sievi Jalkine Oy ovat ensimmäisenä Suomessa tuoneet markkinoille työturvallisuutta ja terveyttä parantavan kokonaisuuden. Kaikkiin Sievin turva- ja ammattijalkineisiin on saatavilla yksilölliset sertifioidut FootCare-tukipohjalliset.

Jotta jalkineen tyyppihyväksyntä säilyisi voimassa, myös ortopedisen pohjallisen on oltava sertifioitu käytettävän  jalkineen kanssa. Sertifikaatin saadakseen FootCaren® sertifioidut yksilölliset pohjalliset sekä Sievin turva-ja ammattijalkinemallit ovat yhdessä läpäisseet testausinstituutin tekemät tarkat mittaukset. FootCaren® sertifioidut yksilölliset pohjalliset täyttävät EN 20345 turvajalkinestandardin ja EN 20347 ammattijalkinestandardin vaatimukset. Sertifioiduilla yksilöllisillä pohjallisilla varmistetaan jalkineen käyttäjälle työturvallinen sekä yksilöllinen ratkaisu.

 

Hinnat

alaraajatutkimus: 50eur  (45min)

FootCare®  pohjalliset: 170eur/pari

FootCare® sertifioidut yksilölliset pohjalliset Sievin turvajalkineisiin: 195eur/pari

 

Lisätietoja: Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy ja www.footcare.fi sekä www.sievi.com

 

ORTOMALLI-pohjalliset

OrtoMalli on Interaktiivinen harjoitus-systeemi jalalle

 

OrtoMalli pohjalliset ovat valmispohjallisia, joiden tehtävänä on jalan ryhdin oikaiseminen. Aina ei tarvita yksilöidysti muotoutettuja pohjallisia, vaan oleellisinta on ihmisen koko liikeketjun korjaaminen ja harjoittaminen oikeaksi.

 

Hinta: 38,50€/pari

 

Lisätietoja: Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy ja www.ortomalli.com

 

60+ HYVINVOINTISTARTTI

60+ Hyvinvointistartti: Lähtölaukauksesi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

 

Sisältää 3 tapaamiskertaa FysiTrainerilla sekä 1kk:n kuntosalikäynnit  + sähköposti-/tekstiviestituen

 

Hinta: 150€

 

Kuntoilu- ja rentoutuspakit

Kuntoilupakki

 

Sisältää 2 tapaamiskertaa FysiTrainerilla sekä 1kk:n kuntosalikortin sekä:

 • fysioterapiatutkimus ja -arvio
 • kuntotestaus
 • kehonkoostumusmittaus
 • liikuntasuunnitelma
 • ravinto-ohjausta
 • kuntosaliohjelma ja -ohjaus

 

Hinta: 130€

 

Rentoutuspakki

 

Sisältää FysiTrainerin tapaamisen ja kaksi hierontakertaa sekä:

 • fysioterapiatutkimus ja -arvio
 • kuntotestaus
 • kehonkoostumusmittaus
 • liikuntasuunnitelma
 • ravinto-ohjausta

 

Hinta: 130€

 

APUVÄLINEET

Ettonet-apuvälineet

Ettonet-apuvälineet helpottamaan arkea

 

Ettonet on hyvinvointialan yritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu seniorikansalaisille ja toimintaesteisille apuvälineitä laidasta laitaan.

Olemme ettonetin jälleenmyyjä ja hoitolaitoksessamme pääset tutustumaan osaan ettonetin valikoimaa. Tarvittaessa tilaamme haluamanne tuotteet.

 

Lisätietoja: Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy ja www.ettonet.fi

 

HINNASTO

Fysioterapia

30min: 45€

45min: 52€

60min: 58€

 

Psykofyysinen fysioterapia

60min: 66€

 

FysiTrainer-palvelut (elintapaohjaus)

alkaen 50€/tunti

(FysiTrainer-palvelut sis. alv 24%)

 

Cryo-huippukylmähoito: 25€ / kerta

 

Hieronta

45min: 47€

60min: 54€

Hieronnoista (ilman lääkärin lähetettä) maksuvälineenä käy myös:

 

 

 

Lantiopohjan toimintahäiriöiden hoidot

45min: 56€

60min: 68€

Olemme avanneet sähköisen ajanvarauksen. Ajan voi  varata myös puhelimitse numerosta

02 5460 429.

AJANVARAUS

Vankka kokemuksemme takaa ammattitaitoisen palvelun.

YRITYS

Kokemäen Fysioterapia on 1987 perustettu fysikaalinen hoitolaitos.

 

Vuonna 2015 hoitolaitos koki muodonmuutoksen. Entiset tilat remontoitiin nykyajan vaatimuksia vastaaviksi ja tilojen tuplaantuessa saatiin käyttöön kuntosali.

 

Yritysmuodon muutoksen myötä 2015 yrityksessä 10 vuotta toiminut fysioterapeutti ryhtyi yrittäjäksi ja nimi muuttui Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy:ksi

 

Tilat ovat katutasossa ja kaikkiin tiloihin on esteetön pyörätuolilla pääsy.

 

Asiakkaat voivat hakeutua hoitoon lääkärin lähetteellä tai ilman.

 

Hoidot toteutetaan tarpeen mukaan myös kotikäynnein.

HENKILÖKUNTA

Kouluttautunut henkilökuntamme palvelee sinua kaikissa fysioterapiaan liittyvissä asioissa.

Marja-Leena Sunikka

Marja-Leena on valmistunut fysioterapeutiksi 1983 ja toiminut yrittäjänä vuodesta 1987.

 

- Toiminut lantionpohjafysioterapeuttina vuodesta 2000

- Suorittanut vuonna 2000 Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistyksen lääketieteellinen akupunktiokoulutuksen

- Vuonna 2006 Fysiogeriatrisen kuntoutuksen laaja osaaminen sekä MUISKU- eli muistikuntoutusohjaajakoulutus

- Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus vuonna 2006

- Bobath-koulutus aivohalvauspotilaiden kuntouttamiseen vuonna 2006

- Asentohuimaus-koulutus 2007

- TULE-erikoiskoulutus 2010

- Kinesioteippauksen peruskurssi 2011

- Faskia Manipulaatio koulutus vuonna 2015

- Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen 2017

- Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus 2017

- sekä useita tule-fysioterapiaan liittyviä koulutuksia työuran aikana mm. MDT eli McKenzie A,B,C ja D koulutukset

Sanna Uusiniitty

Sanna on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1988 ja aloitti yrittäjänä 2015.

 

- Useita tule-fysioterapiaan liittyviä Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapiayhdistyksen koulutuksia vuodesta 2006 alkaen

- Bobath-koulutus aivohalvauspotilaiden kuntouttamiseen vuonna 2010

- Kinesioteippauksen peruskoulutus 2011

- Asentohuimaus-koulutus 2013

- Leikkauksen jälkeinen eli postoperatiivinen fysioterapia (Auron) 2015

- Faskiatekniikat 2015

- Ikääntyvien terveyskunnon mittaus 2008

- ALPHA-FIT-terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille 2012

- Painonhallintaryhmän ohjaajakoulutus 2013

- Ylipainoinen kuntosalilla -ohjaajakoulutus 2015

- Liikunta ja ravinto-ohjaajakoulutus (Auron) 2015

- Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus 2016-2017

- FysiTrainer koulutus 2016-2017

- Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus 2018-2019

- Tampereen ammattikorkeakoulu psykofyysinen fysioterapia 2023

Kokemäen Fysioterapia ja Kuntosali Oy

 

Tulkkilantie 15

32800 Kokemäki

02 5460 429

asiakaspalvelu(at)kokemaenfysioterapia.fi

 

Marja-Leena: 044 082 8003

Sanna: 050 059 2637

AVOINNA

 

FYSIOTERAPIA

ma-to 9.00 - 19.00

pe 8.00 - 16.00

 

KUNTOSALI

ma-su 6.00 - 23.00